ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ НАНОСТРУКТУРОВАННОГО SіC В УМОВАХ НЕІЗОТЕРМІЧНОГО НАГРІВУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬОЇ ГІДРОТЕРМАЛЬНОЇ ОБРОБКИ РИСОВОГО ЛУШПІННЯ
I. НЕІЗОТЕРМІЧНИЙ СИНТЕЗ

С.Ф.Корабльов,
 
Д.С.Корабльов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1899

Анотація

Метод переробки рисового лушпиння у SiC є найбільш ефективним серед можливих методів утилізації, оскільки дозволяє одночасно використовувати обидві його складові: аморфний вуглець і аморфний кремнезем. Синтезовано порошок SiC в неізотермічних умовах нагріву зі швидкістю 3–10 град/хв до температури 1600 °С у середовищі аргону з попередньо гідротермально карбонізованого рисового лушпиння.


ГІДРОТЕРМАЛЬНА ОБРОБКА, КАРБІД КРЕМНІЮ, НЕІЗОТЕРМІЧНИЙ НАГРІВ, РИСОВЕ ЛУШПИННЯ