Конференції

Характеристики підкладок імплантатів, виготовлених адитивною обробкою

Г.Зіолковський,
 
П.Жимчик,
 
Б.Дибала,
 
E.Хлебуc,
 
А.Павлак
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1913

Анотація

Адитивна обробка дозволяє отримувати вироби з функціональною внутрішньою структурою; однією зі сфер її застосування є виробництво медичних імплантатів (підкладок), здатних замінити кісткову тканину. За допомогою мікрокомп’ютерної томографії (мікро-КТ) виконано оцінку геометричної точності мостів зі сплаву Ti–6Al–7Nb, отриманого шляхом селективного лазерного плавлення. Мікро-КТ є неруйнівним методом дослідження внутрішньої структури виробу. Його застосування для аналізу кісткових мостів дозволило отримати повний геометричний опис виготовлених структур як тривимірних моделей, а також оцінити відповідність мостів САПР-моделям. Крім того, вивчено вплив напрямку побудови на якість структур, які формуються при селективному лазерному плавленні. Отримано важливі для застосування в тканинній інженерії характеристики мостів, як то пористість та фактична площа поверхні. Перевірка методу мікро-КТ шляхом вивчення поперечного перетину зразків за допомогою скануючого електронного мікроскопа показала, що відмінність у розмірних характеристиках конструкцій не перевищує 10 мкм.


АДИТИВНА ОБРОБКА, МЕДИЧНИЙ ІМПЛАНТАТ, МЕДИЧНИЙ МІСТ, СЕЛЕКТИВНЕ ЛАЗЕРНЕ ПЛАВЛЕННЯ, ТКАНИННА ІНЖЕНЕРІЯ