Конференції

ФОРМУВАННЯ ТРИБОПЛІВКИ У ПОВЕРХНЕВОМУ ШАРІ МАГНЕТРОННОГО ПОКРИТТЯ СИСТЕМИ Al–Ti–Cr–N–B НА НІТРИДІ БОРУ В УМОВАХ ТОЧІННЯ ЗАГАРТОВАНОЇ СТАЛІ

І.О.Подчерняєва,
 
С.О.Клименко,
 
В.М.Бересньов,
  
І.Н.Торяник,
 
С.Ан.Клименко,
 
М.Ю.Копійкина
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1914

Анотація

Досліджено вплив різання загартованої сталі ШХ15 на зміну елементного та фазового складу поверхневого шару покриття, нанесеного на інструмент із полікристалічного надтвердого матеріалу на основі с-BN. Вивчено мікроструктуру й кінетику окиснення поверхневого шару магнетронного покриття AlN–Ti(Cr)B2 у процесах формування та різання. Магнетронне покриття сформовано шляхом розпилення мішені складу AlN–Ti(Cr)B2. Проаналізовано особливості утворення двошарової трибоплівки з нанорозмірним поліоксидним зовнішнім шаром. Фазовий склад трибоплівки оцінено з використанням пошарового оже-аналізу. Показано, що її зовнішній нанорозмірний шар являє собою склоподібну фазу у вигляді обмежених твердих розчинів оксидів на основі Al2O3. Фаза виконує функцію твердого мастила. Встановлено, що зі збільшенням швидкості різання темп наростання швидкості зношування інструмента з покриттям знижується порівняно з інструментом без покриття.


ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КОМПОЗИЦІЙНА КЕРАМІКА, КУБІЧНИЙ НІТРИД БОРУ, МАГНЕТРОННЕ ПОКРИТТЯ, РІЖУЧИЙ ІНСТРУМЕНТ, ТРИБОПЛІВКА