Конференції

ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ СПІКАННЯ НА ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ЧИСТОГО МАГНІЮ

І.Гунес,
 
Т.Уйгуноглу,
 
М.Ердоган
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1916

Анотація

Методами растрової електронної мікроскопії, спектрального аналізу (спектроскопії) і рентгеноструктурного аналізу досліджено знос, корозія, водопоглинання, молекулярна вага, питома вага, а також мікротвердість за Віккерсом чистого магнію, спеченого протягом 2, 4 і 6 год при температурі 600 ºC. Рентгеноструктурний аналіз спеченого магнію показав наявність сполук Mg, MgO та MgO2. Твердість чистого магнію коливалась в межах від 53,8 до 70,4 HV0,1. Випробування на зносостійкість проводили в парі тертя “куля–диск” без змащування при кімнатній температурі, навантаженні 5 Н та швидкості ковзання 0,2 м/с. Шлях ковзання становив 250 м. Поверхню зносу магнієвих зразків вивчали за допомогою растрової електронної мікроскопії та спектрального аналізу (спектроскопії). Встановлено, що зі збільшенням тривалості спікання, ступінь зносу чистого магнію зменшується на 54%, а корозійна стійкість магнію, спеченого протягом 6 год, збільшується на 36% порівняно з магнієм, спеченим протягом 2 год.


ВОДОПОГЛИНАННЯ, КОРОЗІЯ, МАГНІЙ, ПИТОМА ПОРИСТІСТЬ, ШВИДКІСТЬ ЗНОШУВАННЯ