МАТЕРІАЛИ АНОДУ КЕРАМІЧНОЇ ПАЛИВНОЇ КОМІРКИ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1917

Анотація

Продемонстровано перспективність застосування керамічної паливної комірки, яка високоефективно перетворює хімічну енергію палива в електричну і теплову енергії. Подано стислий огляд шляхів покращення властивостей аноду через вдосконалення його композиційного складу і структури. Представлено, що саме структура і складові композиційного аноду відповідають за проходження електрохімічної реакції окиснення палива. Здатність керамічної паливної комірки надійно працювати з різним паливом (H2, CnHm, CO) є однією з вирішальних вимог для її подальшого впровадження.


АНОД, КАТАЛІЗАТОР, КЕРАМІЧНА ПАЛИВНА КОМІРКА, СТРУКТУРА