ФАЗОВО-СТРУКТУРНІ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ La2MgNi9

Ю.В.Вербовицький,
 
Р.В.Денис,
 
В.В.Штендер,
 
І.Ю.Завалій
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1926

Анотація

Методом індукційної плавки синтезовано багатофазні сплави складу La2MgNi9. На основі рентгеноструктурного аналізу встановлено структури усіх фаз. Виготовлено електродні матеріали із нікелевою зв’язкою та досліджено їх зарядно-розрядні характеристики. Показано вплив гомогенізуючого відпалу та умов механічного помолу на розрядну ємність і циклічну стабільність електродів. Найкращі електрохімічні параметри спостерігали у литих розтертих сплавах.


ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ, ЛАНТАН, МАГНІЙ, МЕХАНІЧНИЙ ПОМОЛ, НІКЕЛЬ, НІКЕЛЬ-МЕТАЛОГІДРИДНІ БАТАРЕЇ, СПЛАВ