ЗНОСО-КОРОЗІЙНОСТІЙКІ КАРБІДОХРОМОВІ ТВЕРДІ СПЛАВИ КХНФ15 І КХНФ28, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИРОБНИЧІ ВИПРОБУВАННЯ КЛАПАНІВ НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИННИХ НАСОСІВ

В.А.Маслюк,
 
В.Я.Науменко,
 
В.І.Івченко,
 
М.І.Подопригора
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1927

Анотація

Досліджено корозійну стійкість карбідохромового сплаву КХНФ15 у розчинах кислот, лугів і солей. Встановлено, що швидкість корозії цього сплаву в 5–30 разів менше, ніж у нержавіючої сталі 40Х13, стелліту і вольфрамо-кобальтового твердого сплаву ВК8 — матеріалів, які використовують для виготовлення клапанних пар нафтових свердловинних насосів. Визначено особливості виготовлення куль із спечених заготовок твердого сплаву КХНФ15 та сідел клапанів нафтових насосів зі сплаву КХНФ28. Оптимізовано режими чорнової, чистової та механіко-абразивної обробок карбідохромових твердих сплавів залежно від тривалості процесів та дисперсності порошку B4C. Виготовлені партії клапанних пар з карбідохромових сплавів випробувано у виробничих умовах на підприємствах ВАТ “Укрнафта”. Термін служби клапанного вузла з корозійностійких твердих сплавів складає більше двох років, що в 3–5 разів перевищує працездатність деталей з традиційних матеріалів. Наведено нормативну документацію на клапанні пари “сідло–куля” з карбідохромових матеріалів (ТУ У.28.4–02126745–001–2002).


КАРБІД ХРОМУ, КЛАПАННА ПАРА, КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, КУЛЯ, НІКЕЛЬ-ФОСФОР, СІДЛО, СФЕРИЧНІСТЬ, ТЕРМІН СЛУЖБИ