Конференції

МЕТАЛОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ МІКРОСТРУКТУРИ СОПЕЛ ДЛЯ ПІСКОСТРУМЕНЕВОЇ ОБРОБКИ, ЯКІ ВИГОТОВЛЕНІ МЕТОДАМИ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ

О.Ю.Повстяной,
 
В.А.Сичук,
 
А.Макмиллан,
 
В.Д.Рудь,
 
О.В.Заболотний
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1928

Анотація

Проведено морфологічний аналіз структури сопел для піскоструменевої обробки. Металографічний аналіз та повна обробка зображень мікроструктури довели можливість практичного використання дослідних зразків. На основі сучасних прикладних комп’ютерних програм розроблено методику визначення структурних та морфологічних параметрів дослідного зразка сопла для піскоструменевої обробки. Заплановано подальше дослідження сопел, а саме: статистична обробка отриманих характеристик, розрахунок середніх значень структурних величин, а також візуалізація структурного аналізу. Ключові слова: сопло, піскоструменева обробка, металографічний аналіз, мікроструктура.


МЕТАЛОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ, МІКРОСТРУКТУРА, ПІСКОСТРУМЕНЕВА ОБРОБКА, СОПЛО