Конференції

ВПЛИВ ДОБАВОК ХРОМИСТИХ СТАЛЕЙ І БОРИДУ НІКЕЛЮ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАЛІЗО–ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИЙ ФЕРОХРОМ ФХ800

В.А.Маслюк,
 
Я.А.Ситник,
 
М.І.Підопригора,
 
Р.В.Яковенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1944

Анотація

Досліджено умови отримання, фізико-механічні та триботехнічні властивості матеріалів залізо–високовуглецевий ферохром ФХ800, легованих добавками хромистих сталей Х13М2, Х17Н2 та Ni3B. Встановлено, що оптимальними технологічними параметрами для отримання таких матеріалів є температура спікання 1250 °С та тривалість ізотермічної витримки 60 хв. З’ясовано, що введення до складу шихти добавок сталей Х13М2 та Х17Н2 змінює структуру матеріалів з двофазної на багатофазну та, за деякого підвищення твердості і зменшення границі міцності на згин, збільшує в 2–2,5 рази їх зносостійкість при сухому терті по контртілу зі сталі ШХ15.


ЗАЛІЗО, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КОМПОЗИТ, ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ, СКЛАДНИЙ КАРБІД ЗАЛІЗО–ХРОМ, СПІКАННЯ, ТВЕРДІСТЬ