Конференції

ПОВЕДІНКА ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ МоxCryТаzSi2 ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ РЕЖИМІ НАГРІВУ НА ПОВІТРІ

 
В.В.Пасічний,
  
Л.І.Єременко,
 
Л.С.Лиходід,
  
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1946

Анотація

Проведено високотемпературні випробування нових жаро- та термостійких матеріалів на основі твердого розчину дисиліциду молібдену (МоxCryТаzSi2) в умовах швидкісного нагрівання–охолодження на повітрі в циклічному режимі в інтервалі температур 300–1600 °С. Показано, що компактні зразки твердих розчинів мають високу термостійкість. Жаростійкість зразків твердого розчину в умовах експерименту значно вища, ніж у MoSi2. Встановлено, що склад твердого розчину впливає на жаростійкість: у Mo0,60Cr0,36Ta0,04Si2 вона вдвічі, а у Mo0,90Cr0,18Ta0,02Si2 — на порядок вища, ніж у MoSi2. Зі збільшенням вмісту хрому до 18% (мол.) жаростійкість підвищується, однак подальше зростання його кількості погіршує характеристики внаслідок зменшення міцності захисної поверхневої плівки. Тверді розчини на основі MoSi2 можна рекомендувати як жаро- та термостійкі матеріали для роботи на повітрі в циклічному режимі при температурах до 1600 °С.


ЖАРОСТІЙКІСТЬ, ЗАХИСНА ПЛІВКА, СИЛІЦИДИ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН, ТЕРМОСТІЙКІСТЬ