Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ЕЛЕКТРОІСКРОВІ ПОКРИТТЯ ЗІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ КАРБІДІВ ТИТАНУ І ВОЛЬФРАМУ: КІНЕТИКА МАСОПЕРЕНОСУ, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ

Ткаченко Ю.Г., Юрченко Д.З., Бритун В.Ф., Васильківська М.А., Варченко В.Т.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1947

Розроблено нові електродні матеріали на основі WC, TiC, TiB2 для формування твердих зносостійких електроіскрових покриттів на металевій підкладці. Вивчено процеси фазо- і структуроутворення при гарячому пресуванні цих матеріалів. Досліджено вплив технології виготовлення електродних матеріалів на процес масопереносу і властивості покриттів. Отримані сплави мають дрібнодисперсну структуру (розмір зерен основної фракції — 1–2 мкм); їх твердість складає 26–30 ГПа. Вивчено структуру і функціональні характеристики електроіскрових покриттів із розроблених сплавів: твердість 14–24 ГПа, товщина 40–120 мкм, окалиностійкість істотно вища порівняно з покриттями із сплаву Т15К6. Стійкість електроіскрових покриттів із розроблених електродних матеріалів проти абразивного зносу і зносу в умовах сухого тертя ковзання свідчать про можливості їхньго ефективного використання для зміцнення швидкозношуваних деталей машин і механізмів.


ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ, ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЗМІЦНЕННЯ, ЕРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015 , #05/06 , C.73-85


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн