Конференції

ЕЛЕКТРОІСКРОВІ ПОКРИТТЯ ЗІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ КАРБІДІВ ТИТАНУ І ВОЛЬФРАМУ: КІНЕТИКА МАСОПЕРЕНОСУ, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ

Ю.Г.Ткаченко,
 
Д.З.Юрченко,
 
В.Ф.Бритун,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1947

Анотація

Розроблено нові електродні матеріали на основі WC, TiC, TiB2 для формування твердих зносостійких електроіскрових покриттів на металевій підкладці. Вивчено процеси фазо- і структуроутворення при гарячому пресуванні цих матеріалів. Досліджено вплив технології виготовлення електродних матеріалів на процес масопереносу і властивості покриттів. Отримані сплави мають дрібнодисперсну структуру (розмір зерен основної фракції — 1–2 мкм); їх твердість складає 26–30 ГПа. Вивчено структуру і функціональні характеристики електроіскрових покриттів із розроблених сплавів: твердість 14–24 ГПа, товщина 40–120 мкм, окалиностійкість істотно вища порівняно з покриттями із сплаву Т15К6. Стійкість електроіскрових покриттів із розроблених електродних матеріалів проти абразивного зносу і зносу в умовах сухого тертя ковзання свідчать про можливості їхньго ефективного використання для зміцнення швидкозношуваних деталей машин і механізмів.


ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ, ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЗМІЦНЕННЯ, ЕРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ