Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФАЗ У ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВАХ СИСТЕМИ CrFeNiCuCoAlх

Карпець М.В., Мисливченко О.М., Макаренко О.С., Горбань В.Ф., Крапівка М.О.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1952

Досліджено вплив алюмінію на фазовий склад, мікроструктуру та механічні властивості багатокомпонентних високоентропійних сплавів CrFeNiCuCoAlх. За даними рентгеноструктурного аналізу, фазовий склад сплавів суттєво змінюється залежно від вмісту алюмінію: з його збільшенням структура змінюється від двофазної (суміш ГЦК1 + ГЦК2 твердих розчинів) до однофазної (ОЦК твердий розчин). За допомогою растрової електронної мікроскопії досліджено мікроструктуру сплавів, а також встановлено хімічний склад дендритів та міждендритної області. До складу первинних та вторинних дендритів сплаву входять усі його елементи. Міждендритна область має високий вміст Cu внаслідок її високої позитивної попарної ентальпії змішування з більшістю елементів сплаву. Зі збільшенням концентрації Al у високоентропійних сплавах їх мікротвердість зростає від 3,1 до 8,4 ГПа.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНІ СПЛАВИ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015 , #05/06 , C.118-128


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн