Конференції

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФАЗ У ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВАХ СИСТЕМИ CrFeNiCuCoAlх

 
О.М.Мисливченко,
 
О.С.Макаренко,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1952

Анотація

Досліджено вплив алюмінію на фазовий склад, мікроструктуру та механічні властивості багатокомпонентних високоентропійних сплавів CrFeNiCuCoAlх. За даними рентгеноструктурного аналізу, фазовий склад сплавів суттєво змінюється залежно від вмісту алюмінію: з його збільшенням структура змінюється від двофазної (суміш ГЦК1 + ГЦК2 твердих розчинів) до однофазної (ОЦК твердий розчин). За допомогою растрової електронної мікроскопії досліджено мікроструктуру сплавів, а також встановлено хімічний склад дендритів та міждендритної області. До складу первинних та вторинних дендритів сплаву входять усі його елементи. Міждендритна область має високий вміст Cu внаслідок її високої позитивної попарної ентальпії змішування з більшістю елементів сплаву. Зі збільшенням концентрації Al у високоентропійних сплавах їх мікротвердість зростає від 3,1 до 8,4 ГПа.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНІ СПЛАВИ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН