Конференції

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СУШКИ ВОДОРОЗПИЛЮВАНИХ ПОРОШКІВ ЗАЛІЗА

О.Д.Нейков,
 
О.Д.Нейков,
 
Ю.В.Колесніченко,
 
В.Г.Тохтуєв
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1955

Анотація

Особливістю розробленого процесу сушки є поєднання кондуктивного і конвективного способів з прямотечією теплоносія і висушуваного матеріалу при кондуктивній теплопередачі і протитечії повітрянопарової суміші і висушуваного матеріалу при конвективному тепломасообміні. В результаті дослідження теплопередачі та кінетики оптимізовано режими сушки водорозпилюваного порошку заліза. Щільність теплового потоку, що передається кондуктивно через внутрішню стінку барабана висушуваному порошку заліза, складає 3,45 • 106 Вт/м2 на початку прямотечії та 0,4 x 106 Вт/м2 в кінці. Витрати тепла на сушку при оптимальній кількості повітря, що подається в барабан, для конвективного тепломасопереносу за схемою протитечії 983 кг/ч знижуються до 415 кДж/кг, порівняно з 511 кДж/кг при 300 кг/ч. Відносний вологовміст повітрянопарової суміші складає ~0,034–0,045, завдяки великій кількості сухої частини повітря і високій температурі, тобто суміш дуже далека від насичення, що виключає конденсацію на висушуваному порошку.


БАРАБАННА СУШИЛКА, КІНЕТИКА СУШКИ, КОНДУКТИВНО-КОНВЕКТИВНА СУШКА, ПОВІТРЯНОПАРОВА СУМІШ, ПОРОШОК ЗАЛІЗА, ПРОТИТЕЧІЯ, ПРЯМОТЕЧІЯ, ТЕПЛОНОСІЙ, ТЕПЛОПЕРЕДАЧА