КОМПОЗИТИ З ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ З МЕТАЛЕВИМИ ЧАСТКАМИ У КЕРАМІЧНІЙ МАТРИЦІ

К.Конопка
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1956

Анотація

Завдяки своїм унікальним властивостям композити з металокераміки — важлива група матеріалів для багатоцільового використання. Поєднання твердості, міцності при високих температурах, а також хімічної інертності кераміки з пластичними, електричними та магнітними властивостями металу не можна досягнути використовуючи однофазні матеріали. Проте крихкість кераміки є головним недоліком, який в умовах напружень обмежує експлуатаційні характеристики керамічних виробів та композитів з керамічною матрицею. Теоретичні й експериментальні дослідження, як і раніше, спрямовані на підвищення тріщиностійкості та на керування мікроструктурою композитів. Вивчено частинки металу, вбудовані в керамічні частинки, їх розподіл, розмір, а також границі розділу фаз та їхній вплив на механічні властивості композитів. Підкреслено важливу роль методів виробництва. На основі експериментальних даних розглянуто систему Al2O3–Ni .


В’ЯЗКІСТЬ РУЙНУВАННЯ, ГЕЛЄВЕ ЛИТТЯ, КЕРАМІЧНА МАТРИЦЯ, КОМПОЗИТ, ШЛІКЕРНЕ ЛИТТЯ