Конференції

ВПЛИВ МАТЕРІАЛУ КОНТРТІЛА ТА ШВИДКОСТІ ЙОГО КОВЗАННЯ НА ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРИ ТЕРТЯ (КМ Ті–Мо–Вn) – СТАЛЬ

А.Г.Косторнов,
 
О.І.Фущич,
   
О.Д.Костенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1971

Анотація

Досліджено вплив матеріалу контртіла та швидкості ковзання (1, 2, 4, 6 і 15 м/с) на триботехнічні характеристики пари тертя (композиційний матеріал Ті–Мо–ВN)–контртіло (сталі 45, 65Г, ШХ15, 40Х і 1Х18Н9Т, азотований титан і бронза БрО10) при тиску 0,8 МПа та сухому терті на повітрі. Встановлено, що композиційний матеріал у парі з бронзою БрО10 за вказаних умов тертя практично непрацездатний. При терті композиційного матеріалу у парі зі сталями 45, 65Г, ШХ15, 40Х і 1Х18Н9Т зі збільшенням швидкості ковзання від 1 до 6 м/с коефіцієнт тертя пар, їх лінійний знос, масові зноси композиційного матеріалу і контртіла зменшуються, а температура поверхні тертя підвищується. Поверхня тертя композиційного матеріалу нагрівається до найвищої температури при роботі у парі зі сталлю 45. Температура, швидкість ковзання і прикладений до пари тиск призводять до синтезу на поверхні композиційного матеріалу вторинної плівки такого фазового складу та структури, котрі забезпечують йому в парі зі сталлю 45 кращі триботехнічні властивості, порівняно з іншими сталями. Встановлено, що при всіх швидкостях ковзання контртіла триботехнічні властивості пар тертя залежать не тільки від властивостей композиційного матеріалу (хімічного і фазового складу, структури, структурного стану та механічних властивостей), але й від ідентичних властивостей матеріалу контртіла.


КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, КОНТРТІЛО, ЛІНІЙНИЙ ЗНОС ПАРИ ТЕРТЯ, МАСОВИЙ ЗНОС КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ, МАСОВИЙ ЗНОС КОНТРТІЛА, ПАРА ТЕРТЯ, СКЛАД, СТАЛЬ, СТРУКТУРА, ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПАРИ ТЕРТЯ