Конференції

СИНТЕЗ, ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ ТА СПІКАННЯ ПОРОШКІВ АЛЮМОІТРІЄВОГО ГРАНАТА МЕТОДОМ ПОДВІЙНОГО ГІДРОЛІЗУ

Сяньсюэ Лі,
 
Тарек Одум-Вубах,
 
Чжансюй Чень,
 
Бінюнь Чжен,
 
Цзяле Чуан
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1974

Анотація

Для приготування алюмоітрієвого граната з використанням Y(NO3)3 • 6H2O та NaAlO2 як вихідного матеріалу вперше застосовано метод подвійного гідролізу. Для характеризації синтезованих зразків застосовано наступні методи: термогравіметрія/диференціальна скануюча калориметрія, рентгенівська дифрактометрія, інфрачервона спектроскопія з перетворенням Фур’є, растрова електронна мікроскопія, а також трансмісійна електронна мікроскопія. Результати показали, що отримати чисту фазу порошків алюмоітрієвого граната можна при температурах від 900 ºC. З них отримані за температури 1100 °С порошки алюмоітрієвого граната мають еліптичну форму частинок і середній розмір ~44 нм. Спечені у вакуумі при температурі 1700 °C з 8-годинною витримкою гранули спресованих порошків алюмоітрієвого граната набувають щільної і практично безпористої мікроструктури з середньою зернистістю ~7 мкм.


АЛЮМОІТРІЄВИЙ ГРАНАТ, ПОДВІЙНИЙ ГІДРОЛІЗ, ПОРОШОК, СИНТЕЗ