Конференції

ФАЗОВІ І СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОРОШКІВ ІНТЕРМЕТАЛІДІВ СИСТЕМИ Fe–Al МЕТОДОМ МЕХАНОХІМІЧНОГО СИНТЕЗУ

А.Л.Борисова,
 
І.І.Тимофєєва,
  
А.Н.Бурлаченко,
 
Т.В.Цимбалиста
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1979

Анотація

Досліджено фазові і структурні перетворення у порошках системи Fe–Al після механохімічного синтезу з подальшою термообробкою. Показано, що процес синтезу інтерметалідів проходить через низку послідовних стадій, і на всіх етапах формується продукт з нанодисперсною структурою. Встановлено, що кількість енергії, яка необхідна для утворення однофазного інтерметаліду, збільшується з підвищенням кількості алюмінію в інтерметалідній фазі (від Fe3Al до FeAl і Fe2Al5).


ІНТЕРМЕТАЛІД, МЕХАНОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ, РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН, ФАЗА