КОМПЛЕКСНІ ЖАРОСТІЙКІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЛОПАТОК ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ

В.І.Змій,
 
С.Г.Руденький,
 
Є.В.Тимофєєва,
 
А.А.Корнєєв,
 
В.В.Кунченко,
 
Ю.В.Кунченко,
 
Т.П.Рижова,
 
М.Ю.Бредихін
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1981

Анотація

Досліджено багатокомпонентні покриття на зразках жароміцного нікелевого сплаву ЖС26, нанесені одночасно методами вакуумного активованого насичення в рідкому середовищі та самопоширювального високотемпературного синтезу. Проаналізовано можливість їх використання для захисту лопаток газотурбінних двигунів від високотемпературної газової корозії. Проведено термодинамічний аналіз можливих реакцій в умовах насичення та хромування у багатокомпонентній суміші. Наведено результати рентгенографічних досліджень та випробувань покриттів на високотемпературну корозійну стійкість при 1200 °С. Доведено, що багатокомпонентні покриття корозійностійкі та самозаліковні, а їх жаростійкість порівняно зі сплавом без покриття значно вища.


ВАКУУМНЕ АКТИВОВАНЕ ДИФУЗІЙНЕ НАСИЧЕННЯ, ЖАРОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ, КОМПЛЕКСНЕ ПОКРИТТЯ