ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СПІКАННЯ ПОРИСТИХ ПОРОШКОВИХ КОМПАКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

О.І.Райченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1994

Анотація

Розроблено модель порошкового тіла, в якій досліджується масоперенос за допомогою переміщення матеріалу у вигляді ковзаючих блоків (пачок), котрі імітують частинки та зерна полікристала. Ключовими параметрами в моделі є розмір зерен та рухливість матеріалу міжзеренних граничних шарів. Результатами теоретичного аналізу стали математичні співвідношення, які приводять до положення, що швидкість переносу матеріалу, котрий витрачається на заповнення пор, підвищується при переході до більш дисперсних зерен (субзерен, частинок) та при збільшенні рухливості матеріалу міжзеренних граничних шарів. При електроспіканні міжчастинкові та міжзеренні границі значно нагріваються через підвищений опір. Температура граничних ділянок деякий час виявляється підвищеною порівняно з об’ємом на віддалі від границь, внаслідок чого рухливість міжзеренних шарів збільшується. Це забезпечує покращене міжзеренне граничне проковзування, швидкісну та надшвидкісну усадку.


ПІДВИЩЕНЕ ЕЛЕКТРОНАГРІВАННЯ МІЖЗЕРЕННИХ ШАРІВ, РУХЛИВІСТЬ МІЖЗЕРЕННИХ ШАРІВ, СКОВЗАЮЧІ ЗЕРНА (БЛОКИ, ПАЧКИ)