Конференції

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ПРИ СПІКАННІ ПРЕСОВОК З БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ ШИХТИ СИСТЕМИ Ti–Cr–Fe–Ni–Cu

 
М.В.Марич,
  
А.М.Грипачевський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1996

Анотація

Cпіканням пресовок з багатокомпонентної шихти Ti–Cr–Fe–Ni–Cu eквіатомного складу отримано гетерофазный сплав, що має твердість НRВ = 103 при пористості ~5%. Показано, що після спікання суміші елементарних порошків утворюються чотири фази з різним типом кристалічної ґратки: дві багатокомпонентні фази з ГЦК-ґратками, фаза з ОЦК-ґраткою, утворена на базі системи Cr–Fe, і фаза з ГПУ-ґраткою із кристалографічними параметрами на основі ґратки титану. На рентгенограмі сплаву фіксуються також виразні піки інтерметалідів Cr2Ti, Fe2Ti і Ni3Ti.


БАГАТОКОМПОНЕНТНИЙ СПЛАВ, КРИСТАЛОГРАФІЧНА ҐРАТКА, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, СПІКАННЯ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН