Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ПОДВІЙНОЇ СИСТЕМИ Ce–Ni

 
В.В.Березуцький,
 
М.О.Шевченко,
 
П.М.Суботенко,
 
В.Г.Кудін,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2001

Анотація

Методом ізопериболічної калориметрії визначено ентальпії змішування рідких подвійних сплавів Ce–Ni (0 < xNi < 0,45 при 1430 K та 0,78 < xNi < 1 при 1820 K). Термодинамічні властивості рідких подвійних сплавів Ce–Ni розраховано у повному концентраційному інтервалі з використанням моделі ідеального асоційованого розчину. Термодинамічні активності компонентів подвійних розплавів проявляють від’ємні відхилення від ідеальної поведінки; ентальпії змішування характеризуються значними екзотермічними ефектами. Мінімум ентальпій змішування розплавів складає –34,8 ±  0,9 кДж/моль при xNi = 0,66 і температурі 1820 К.


ЕНТАЛЬПІЇ, НІКЕЛЬ, РОЗПЛАВИ, ТЕРМОДИНАМІКА, ЦЕРІЙ