Конденсовані з парової фази композиційні матеріали з металевою матрицею
Повідомлення 1. Дисперсно-зміцнені матеріали

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2024

Анотація

Наведено узагальнені дані по конструюванню конденсованих з парової фази дисперсно-зміцнених матеріалів. Показано, що фізико-механічні властивості конденсатів залежать від типу матриці, дисперсних частинок, температури і шорсткості підкладки,чистоти вихідних матеріалів, швидкості їх випаровування.


ДИСПЕРСНО-ЗМІЦНЕНІ МАТЕРІАЛИ, ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ ВИПАРОВУВАННЯ, ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ