Конденсовані з парової фази композиційні матеріали з металевою матрицею
Повідомлення 2. Мікрошаруваті матеріали

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2025

Анотація

Зроблено узагальнення стану проблеми отримання конденсованих з парової фази мікрошаруватих металевих матеріалів. Вперше на прикладі мікро-шаруватих матеріалів мідь—молібден показана можливість одержання композицій з товщиною шару менше І мкм при температурах підкладки вище 0,3 від температури плавлення легкоплавкого шару (міді).


ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ ВИПАРОВУВАННЯ, МІКРОШАРУВАТІ МАТЕРІАЛИ, ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ