Конференції

Вплив бору на структуру та механічні властивості литих γ-TiAl сплавів

В.С.Голтвяниця,
 
О.І.Баньковський,
 
В.І.Цивірко,
 
С.К.Голтвяниця
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2030

Анотація

Встановлено, що модифікування бором в оптимальній концентрації  0,15— 25% (мас.) литих γ-TiAl сплавів дозволяє покращити їхні механічні властивості за температур до 700 °С


ГАММА ТИТАН-АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, МОДИФІКУВАННЯ, ПЛАВКА, ТВЕРДІСТЬ