Методичні акценти і варіанти процесів переробки відходів металургійного виробництва

 
В.В.Пасічний
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2032

Анотація

Показана можливість переробки відходів металургійного виробництва, яка дозволяє використовувати корисні складові багатокомпонентної суміші залізомісних відходів для отримання водню. Розглянуто фізико-хімічні стадії відновних і окислювальних процесів при отриманні водню залізопаровим методом та проблеми економії сировини, що використовується у віднови/овальних процесах. Наведено технологічну схему процесу із застосуванням відновлюваної сонячної енергії з циклічним використанням відпрацьованого відновного газу, що надає виробництву більш безпечний екологічний стан.


ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА, ГАЗИ-ВІДНОВНИКИ, МЕХАНІЗМ ВІДНОВЛЕННЯ, ОКСИДИ ЗАЛІЗА, ПЕРЕРОБКА