Конференції

Магнітогідродинамічний потік при корозії тонких плівок сталі в кислотному середовищі під впливом магнітного поля

А.Ф.Андреєва,
  
В.З.Хріновський,
 
Ю.В.Гончаренко,
 
Н.О.Власенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2040

Анотація

Досліджено корозію тонких плівок сталі у водному розчині НСІ в умовах впливу постійного магнітного поля з індукцією ЗО мТл. Встановлений вплив на корозію магнітогідродинамічного потоку, що виникає в електроліті під дією магнітного поля. Потік приводить до зміни електродних потенціалів плівок сталі, корозійного струму та кінетики процесу корозії.


КОРОЗІЯ, МАГНІТНЕ ПОЛЕ, МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНИЙ ПОТІК, ПЛІВКИ СТАЛІ