Конференції

Визначення фізико-механічних властивостей гумоподібних титанових сплавів за акустичними вимірюваннями

К.Ю.Безимянна,
 
А.М.Колесников,
 
К.А.Комаров
 

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2043

Анотація

На прикладі сплаву на основі Ті з різним вмістом β-стабілізуючих добавок показано можливості визначення фізико-механічних властивостей матеріалу за результатами виміру його акустичних характеристик. Для виміру застосовано традиційні методики, засновані на імпульсному й резонансному збудженнях зразків матеріалу. Отримані дані використані для розрахунку повного комплексу модулів пружності, що визначає механічну поведінку матеріалу. Виявлено кореляцію акустичних характеристик з мікротвердістю матеріалу.


АКУСТИЧНІ ВИМІРИ, ІМПУЛЬСНИЙ ТА РЕЗОНАНСНИЙ МЕТОДИ, МОДУЛІ ПРУЖНОСТІ, ТИТАНОВІ СПЛАВИ, ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ШВИДКІСТЬ УЛЬТРАЗВУКУ