Конференції

Структура і фізико-механічні властивості композиційних матеріалів Cu—NbC, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсацД

В.Г.Гречанюк,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2048

Анотація

Розглянуто вплив зміцнюючої фази карбіду ніобію на структуру і фізико-механічні властивості композиційних матеріалів, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсації. Показано, що збільшення концентрації другої фази приводить до суттєвого подрібнення зерна. Твердість двофазних конденсатів зростає пропорційно вмісту другої фази, щільність практично не змінюється. Границі міцності і плинності підвищуються зі збільшенням концентрації карбіду ніобію, пластичність знижується.


ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ ВИПАРОВУВАННЯ, ЗМІЦНЮЮЧА ФАЗА, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ