Конференції

Вплив фториду алюмінію на фазовий склад, параметри кристалічної ґратки боридних порошкових вуглецевих сталей

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2049

Анотація

Наведено результати рентгеноструктурного дослідження дифузійного шару та перехідної зони боридних покриттів, одержаних насиченням порошкових вуглецевих сталей. Встановлено суттєву залежність формування фазового складу, параметрів кристалічної гратки боридних залізовуглецевих порошкових сплавів від кількості дифузійного активатора AlF3 в борируючій суміші. Збільшення вмісту активатора до 3% (мас.) приводить до активізації процесу борування з утворенням боридного твердого покриття та наявності борокарбідів в перехідній зоні.


БОРИД ЗАЛІЗА, КАРБОБОРИД, ПАРАМЕТРИ КРИСТАЛІЧНОЇ ГРАТКИ, ФАЗОВИЙ СКЛАД