Вплив молібдену при високотемпературному терті на знос титанових матеріалів

А.М.Петрова,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2053

Анотація

Введення молібдену в титановий матеріал Ті—Сг—ТіС значно змінює склад та властивості наноструктурних плівок, які утворюються при терті на повітрі при підвищених температурах. Домінуючий вміст у плівках при терті Ті, Ті—Сг—ТіС крихкого оксиду ТiO2 (рутіл) визначає високий знос матеріалів. У плівки, яка утворюється у титановому матеріалі, що містить молібден, оксид титану ТiO2 відсутній і переважають гидроксиди та оксиди молібдену, які забезпечують високі захисні та мастильні властивості плівок.


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ТЕРТЯ, МОЛІБДЕН, НАНОСТРУКТУРНІ ПЛІВКИ, ТИТАНОВИЙ МАТЕРІАЛ