Конференції

Гідрогелеві композити з гідроксиапатитом

 
Ю.М.Самченко,
 
І.Є.Болдескул,
 
Л.А.Іванченко,
  
С.М.Данильченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2055

Анотація

Вивчено можливість отримання композитів на основі сополімерних гідрогелей акриломіду та акрилонітрилу, які містять 20 та 50% (мас.) порошків гідроксиапатиту та склокераміки. Для отриманих композитів були визначені адитивна та уявна густина, пористість. Досліджено механічну поведінку та властивості in vitro. Встановлено, що наявність кристалічної складової в композиті приводить до стабілізації величини рН, яка не перевищує 6,6.


АКРИЛОМІД, АКРИЛОНІТРИЛ, ГІДРОКСИАПАТИТ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, СОПОЛІМЕР