Конференції

Структура литих і відпалених сплавів системи Мо—Ni—В з вмістом бору 41% (ат.)

   
Л.А.Дума,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2062

Анотація

Методами рентгенівського фазового аналізу, растрової електронної мікроскопії та пірометрії за Пірані—Альтертумом досліджено сплави Мо—Ni—В з вмістом бору 41% (am.). Вперше побудовано проекцію поверхні солідуса системи в області 30—50% (am.) В. Підтверджено існування потрійної сполуки Мо3Ni10В11 з ромбічною структурою і показано, що вона кристалізується з розплаву.


MO—NI–—B, БОРИД, ДІАГРАМА СТАНУ, СПЛАВ, ФАЗА