Термодинамічні властивості сплавів систем А1—Со и Al—Co—Sc

М.О.Шевченко,
 
В.В.Березуцький,
  
В.Г.Кудін,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2063

Анотація

Методом ізопериболічної калориметрії досліджено ентальпії змішування розплавів подвійної системи АІ—Со при 1870 К і 0 < хСо< 0,25 та при 1620 К і 0 <хСо< 0,12. Ентальпії змішування розплавів потрійної системи Al—Co—Sc досліджено при 1870 К для перерізів Al0,75(1-x)Co0,25(1-x)Scx, 0 < х < 0,024, і Al0,88(1-x)Co0,12(1-x)Scx, 0 < х < 0,044. Використовуючи літературні дані по ентальпіям змішування рідких і твердих сплавів, активностям компонентів розплавів та діаграмі стану системи АІ—Со, за допомогою створеного нами пакету розрахункових програм на основі моделі ідеальних асоційованих розчинів розраховано термодинамічні властивості рідких і твердих сплавів системи АІ— Co y широкому температурному інтервалі для будь-яких складів. Моделюванням з даних для подвійних граничних підсистем оцінено ентальпії змішування розплавів і поверхня ліквідуса діаграми стану потрійної системи АІ—Co—Sc у повному концентраційному інтервалі. Усі компоненти як подвійної системи АІ—Со, так і потрійної Al—Co—Sc проявляють схильність до досить сильної взаємодії між собою: ΔНmin(АІ—Со) = -32,5 кДж/моль при хСо = 0,44; ΔНmin(Al—Co—Sc) = —46 кДж/моль для Al0,4Co0,3Sc0,3 (оцінка).


АЛЮМІНІЙ, ДІАГРАМИ СТАНУ, КАЛОРИМЕТРІЯ, КОБАЛЬТ, СКАНДІЙ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ