ПОЛІПШЕННЯ СТРУКТУРИ, ВЛАСТИВОСТЕЙ І АБРАЗИВНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ТЕРМІЧНО НАПИЛЕНОГО ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ КОБАЛЬТУ З ДОДАВАННЯМ ДОБАВКИ La2O3

С.Шарма,
 
Р.К.Пандей,
 
Р.К.Мішра,
 
A.Діксіт
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2067

Анотація

Методом високошвидкісного газополуменевого напилення нанесено покриття зі сплаву на основі кобальту з додаванням оксиду лантану La2O3. Досліджено мікроструктуру, пористість, твердість та абразивний знос покриттів. Встановлено, що оксид лантану покращує мікроструктуру, створює нові фази, а також збільшує твердість і абразивну зносостійкість модифікованого покриття. Досліджено поведінку цих покриттів під впливом абразивного матеріалу (карбід кремнію зернистістю 220) при середніх навантаженнях 5 і 15 Н та швидкості ковзання 30 і 50 м/хв. Встановлено, що абразивний знос зростає зі збільшенням середнього навантаження і швидкості ковзання. Аналіз зношених поверхонь методом скануючої електронної мікроскопії продемонстрував, що різання і витискання є механізмами зйому матеріалу цих покриттів в умовах абразивного зносу.


LA2O3, АБРАЗИВНИЙ ЗНОС, МЕТОД ВИСОКОШВИДКІСНОГО ГАЗОПОЛУМЕНЕВОГО НАПИЛЕННЯ, МІКРОСТРУКТУРА, ПОРИСТІСТЬ, ТВЕРДІСТЬ