Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ПОТРІЙНОЇ СИСТЕМИ Ce–In–Ni

 
К.Ю.Пастушенко,
 
В.Г.Кудін,
 
В.В.Березуцький,
 
М.О.Шевченко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2071

Анотація

Методом ізопериболічної калориметрії визначено ентальпії змішування рідких потрійних сплавів Ce–In–Ni вздовж трьох перерізів: (Ce0,4In0,6)1–xNix (0 < x < 0,11), (In0,15Ni0,85)1–xCex (0 < x < 0,12) та (Ce0,21Ni0,79)Inx (0 < x < 0,03). Розраховано ентальпії змішування та активності компонентів потрійних розплавів Ce–In–Ni за різними моделями, вибір яких визначено шляхом критичного аналізу. Для розрахунку використано отримані раніше дані для подвійних підсистем, а для перевірки придатності моделей — експериментальні дані для потрійної системи. Показано, що змішування розплавів супроводжується виділенням значної кількості теплоти, а активності компонентів характеризуються від’ємними відхиленнями від ідеальних розчинів.


ЕНТАЛЬПІЯ ЗМІШУВАННЯ, МОДЕЛІ РЕДЛІХА–КІСТЕРА, КОЛЕРА І ТУПА, СИСТЕМА CE–IN–NI, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ