СТРУКТУРА СПЛАВІВ СИСТЕМИ Nb–Mo–B В ОБЛАСТІ Nb–NbB–MoB–Mo ТА ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ПЛАВЛЕННЯ–КРИСТАЛІЗАЦІЇ

О.А.Потажевська,
  
Л.А.Дума,
 
В.Б.Соболєв,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2072

Анотація

Методами рентгенівського фазового аналізу, металографії і локального рентгеноспектрального аналізу досліджено структуру литих та відпалених при субсолідусних температурах сплавів потрійної системи Nb–Mo–B в області Nb–NbB–MoB–Mo. Температури початку плавлення виміряно пірометрично методом Пірані–Альтертума. За отриманими експериментальними результатами вперше побудовано проекції поверхонь солідуса та ліквідуса при вмісті бору до 50% (ат.).


БОРИД, ДІАГРАМА СТАНУ, ЕВТЕКТИКА, ЛІКВІДУС, СИСТЕМА NB–MO–B, СОЛІДУС