ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МІКРОСФЕР НА СТИСК

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2074

Анотація

Удосконалено методологію визначення міцності мікросфер на стиск. Її достовірність підтверджена вимірами плавучості. Показано, що метод дотичного кола дозволяє визначати точку максимальної кривизни кривої деформування мікросфер. Знайдено оптимальне співвідношення висоти мікросфер, що засипаються, до діаметру прес-форми H/D. Отримано залежності модуля пружності і енергії деформації, що поглинається, від максимальної напруги в циклі деформування.


ЕНЕРГІЯ ДЕМПФІРУВАННЯ, МІКРОСФЕРА, МІЦНІСТЬ, МОДУЛЬ ПЛАСТИЧНОСТІ, ПЛАВУЧІСТЬ