Конференції

ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИТІВ Tio2/СЛЮДА ДЛЯ ФОТОКАТАЛІЗУ

М.Озава,
 
Х.Мацуі,
 
С.Судзукі
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2076

Анотація

Приведено результати досліджень зі створення фотокаталітично активних листових композитів TiО2/слюда. При одержанні вихідних порошків використано елементи золь-гель технології та сушки виморожуванням. Формування тонких листів композитів TiО2/слюда проведена методом стрічкового лиття водного шлікеру із застосуванням ракельного ножа. Досліджено фазовий склад, питому поверхню, розподіл пор за розмірами, морфологію отриманих порошків і матеріалів. Встановлено, що зміцнена діоксидом титану слюда має певні фотокаталітичні властивості. Це підтверджується вимірюванням видалення газоподібного ацетальдегіду. 


АЦЕТАЛЬДЕГІД, ДІОКСИД ТИТАНУ, СЛЮДА, СТРІЧКОВЕ ЛИТТЯ, ФОТОКАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ