Конференції

Моделювання термодинамічних властивостей потрійних сплавів за даними граничних подвійних систем

В.Г.Кудін,
 
М.О.Шевченко,
 
Н.Г.Кобилінська,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2080

Анотація

Розглянуто можливості моделювання термодинамічних властивостей сплавів потрійних металічних систем з аналогічних для подвійних граничних підсистем. Представлено порівняння найбільш типових методів "геометричного" і аналітичного моделювання. Проведено аналіз розширення цих моделей на чотирьохкомпонентні системи. Розглянуто застосування даних моделей на прикладі системи Al—Ni—Zr.


AL—NI—ZR, ПОТРІЙНІ РОЗПЛАВИ, ТЕРМОДИНАМІКА