Конференції

Вплив легування La3+на структуру та властивості композиційних біоматеріалів на основі біогенного гідроксиапатиту

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2084

Анотація

Отримано біоактивний композиційний матеріал біогенний гідроксиапатит—скло (вміст скла 50% (мас.)), легований La3+ у кількості 5—15% (мас). Встановлено, що введення добавки La3+ сприяє структуроутворенню при спіканні композитів, підвищуючи в 'язкість скломаси та зменшуючи спінення, яке є характерним для одностадійного методу отримання композитів, хоча й призводить до утворення вторинних фаз при спіканні внаслідок взаємодії кристалічної та аморфної складових. Легуюча добавка збільшує пористість композиційних матеріалів біогенний гідроксиапатит—скло до 68%, однак матеріал з переважно відкритою пористістю вдається отримати лише при 600 °С. Міцність при стисканні легованих La3+ композитів становить 27—59 МПа та є близькою до міцності губчастої кістки. Біорозчинність композиційних матеріалів залежить від модельного середовища, кількості легуючої добавки та температури спікання.


БІОАКТИВНІСТЬ, ГІДРОКСИАПАТИТ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, ЛАНТАН, ПОРИСТІСТЬ, СКЛО