Магнітоімпеданс наноструктури Сu—Fe3O4—СеО2—Fe3O4—Сu

А.Ф.Андреєва,
  
В.З.Хріновський,
 
А.А.Микитченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2086

Анотація

При роботі на змінному струмі у наноструктурі Сu—Fe3O4—СеО2—Fe3O4—Сu отримано найбільше значення тунельного магнітоімпедансу, яке дорівнює 734%, та відповідна йому найбільша величина поляризації спінів електронів у шарах Fe3O4  93,8%. Проведено порівняння наноструктур з тунельним бар 'єром на основі СеО2 та Y2О3.


CEO2, МАГНЕТІТ FE3O4, СПІНОВА ПОЛЯРИЗАЦІЯ, ТУНЕЛЬНИЙ МАГНІТОІМПЕДАНС