Аналіз фізико-хімічних процесів в редокс-циклах отримання водню при взаємодії вольфраму та його оксидів з вуглецвмісними оксидними та відновними середовищами

 
В.В.Пасічний
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2087

Анотація

Отримані дані дозволяють провести термодинамічний аналіз відновних та оксидних процесів, що протікають в системі W—CO—СО2—С, та на їх основі прогнозувати можливий шлях взаємодії складових цієї системи. Встановлено температурні режими, в яких ці процеси стають реальними. З використанням отриманих термодинамічних даних можливий вибір реакційного середовища та аналіз його складу залежно від кінцевого продукту — W чи WC. Показана актуальність циклічного проведення процесів в стадіях відновлення—карбідізаціі вольфраму. 


ВІДНОВНО-ОКСИДНА РЕАКЦІЯ, ВОЛЬФРАМ, ОКСИДИ, ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ