Дослідження процесу термічної переробки відходів карборунду в сонячній печі

В.В.Пасічний,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2088

Анотація

Експериментально доведено можливість термічної переробки в сонячних печах промислових відходів карборунду з отриманням нанодисперсного порошку діоксиду кремнію SiO2 підвищеної чистоти. Визначено деякі фізико-хімічні характеристики продукту переробки.


ДІОКСИД КРЕМНІЮ, КАРБОРУНД, КОНДЕНСАЦІЯ, НАНОДИСПЕРСНИЙ ПОРОШОК, ПЕРЕРОБКА, ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ, СОНЯЧНА ПІЧ