Конференції

Особливості переробки відходів дрібних деталей із сплаву ВК-8 при концентрованому променевому нагріві

В.В.Пасічний,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2089

Анотація

Досліджено кінетику термічного перетворення відходів деталей із сплаву ВК-8 трьох видів, близьких по складу, але різних за формою, при нагріві в оптичних печах, які імітують концентроване сонячне випромінювання. Одержано основні характеристики процесів руйнування матеріалів як на одиночних зразках, так і на групах з 10 та 20 штук. Визначено коефіцієнт корисного виходу оксидів (біля 97%). Доведено можливість здійснення процесу самоочищення деталей від оксидів при нагріві у реакторі, що обертається.


ВРАЩАЮЩИЙСЯ РЕАКТОР, СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ, ТВЕРДІ СПЛАВИ, ТЕРМІЧНА ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ