Коефіцієнт сухого тертя

 
А.Г.Орел,
 
Л.О.Радченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2093

Анотація

Розглянуто методики визначення коефіцієнта сухого тертя компактних металів, порошку металу о металеву поверхню і порошку о порошок, а також фактори, що впливають на його величину. Коефіцієнт тертя спокою для деяких компактних металів в 2 і більше разів перевищує коефіцієнт тертя ковзання. Серед факторів, що впливають на тертя, розглянуто тиск на трибоспряження і температура. У порівнянні з температурою тиск має більший вплив. Для металів тертя може бути описане двочленним законом, в якому адгезійна складова, що залежить від тиску, може у багато разів (до 100) перевершувати деформаційну складову. Для компактного золота коефіцієнт сухого тертя змінювався від 0,6 до 2,5. Для пари порошок—компактна поверхня коефіцієнт тертя змінювався: залізо—сталь — від 0,236 до 0,272, мідь—сталь — від 0,241 до 0,444, сталь—сталь — від 0,334 до 0,400. Для пари порошок—порошок коефіцієнт тертя змінювався: залізо—залізо — від 0,527 до 0,700, мідь—мідь — від 0,544 до 0,681, сталь—сталь — від 0,338 до 0,459. Крім того, коефіцієнт тертя залежить від структури та стану металу.


КОЕФІЦІЄНТ СУХОГО ТЕРТЯ, МЕТАЛЕВІ ПОРОШКИ, МЕТАЛИ, ТЕМПЕРАТУРА, ТИСК