Конференції

Вплив стану контактів на дисипативні властивості матеріалу на основі бесперервних волокон нержавіючої сталі

  
М.В.Лучка
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2095

Анотація

Ефективність віброізоляторів суттєво залежить від рівня їх демпфуючих властивостей. Для конструктивних елементів, що забезпечують демпфування, застосовується матеріал на основі металевих волокон. Досліджено вплив на дисипативні властивості матеріалу на основі безперервних металевих волокон станів міжволокнових контактів. Показано, що високий рівень дисипативних властивостей забезпечується пружністю та рухомістю волокон у контактних вузлах і знаходиться в залежності від площі міжволокнових контактів.


ДИСИПАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ, МАТЕРІАЛ, МЕТАЛЕВІ ВОЛОКНА, МІЖВОЛОКНОВІ КОНТАКТИ