Конференції

Дослідження сорбційних властивостей активованих вуглеволокнистих матеріалів. Ч. 1. Сорбція органічних речовин

О.В.Щербицька,
 
В.М.Клевцов,
  
В.П.Сергєєв,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наноструктурне матеріалознавство - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #1
http://www.materials.kiev.ua/article/2099

Анотація

Щербицька О.В., Клевцов В.М., Кліпов В.Д., Сергєєв В.П., Кононко І.В., Будиліна О.М. (2009) Наноструктурное материаловедение, №1, С.60-65 Фізико-хімічними методами з використанням адсорбційно-структурного аналізу та колориметрії досліджена можливість видалення з води органічного забруднювача фенолу за допомогою активованого вуглецевого волокнистого матеріалу - АВВМ ( АУВМ «Днепр» - МН) з різним ступенем термообробки, який можна віднести до наноструктурних систем. Адсорбційні властивості досліджуваних сорбентів залежали від їхньої пористої структури. Встановлена підвищена в порівнянні з вітчизняними аналогами адсорбційна активність по відношенню до фенолу зразка АВВМ з розвиненою супермікропористою структурою.