Конференції

Протирадіонуклідні властивості комплексного лікувально-профілактичного препарату «Сорбоцес» в експериментальних умовах

 
О.В.Щербицька,
   
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії і медичної промисловості України: матеріали першої науково-практичної конференції біомедичних інженерів і технологів України, Київ, 7-8 жовтня 2015р., 2015
http://www.materials.kiev.ua/article/2116

Анотація

Розроблено та вивчено препарат «Сорбоцес» з різним співвідношенням в його складі АВНМ та ферроцину. Показана його висока ефективність у виведенні радіонуклідів цезія-137 та стронцію-85 з організму щурів. Встановлено оптимальний склад розробленого препарату, який не викликає сторонньої дії і є майже нетоксичним. Препарат «Сорбоцес» можна використовувати в різних галузях медицини як лікарсько-профілактичний та засіб для невідкладної допомоги.