Конференції

Про можливість зменшення руйнівних процесів режиму катодного захисту трубопроводу за надмірної катодної поляризації його поверхні

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/2118

Анотація

За результатами обчислювального експерименту показано можливість переходу від надмірної поляризації до нормальної. При такому переході режим катодного захисту покращується.


ВІДШАРУВАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ, ЗАХИСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, КАТОДНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ