Конференції

Дослідження процесів поляризації та відшарування захисних полімерних покриттів від поверхні зразків трубної сталі

Л.І.Ниркова,
 
С.О.Осадчук,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/2119

Анотація

Досліджено особливості електрохімічної деструкції покриттів на акріл-поліуретановій основі та епоксидній основі, модифікованій смолою, що нанесені на зразки трубної сталі Х70, за потенціалу катодної поляризації –1,5 В у розчині 3%-ного хлориду натрію. Показано, що за кімнатної температури відшарування покриттів обох видів має когезійно-адгезійний характер, практично не залежить від властивостей сталі і визначається тільки властивостями покриттів, складом розчину та наведеним потенціалом. Результатами розрахунків, проведених за допомогою побудованих за математичною моделлю алгоритму та програми, підтверджено характер зміни значень потенціалу на поверхні дефекту й струму в електричній схемі, що отримані в процесі вимірювань.


ВІДШАРУВАННЯ, ЗАХИСНІ ПОЛІМЕРНІ ПОКРИТТЯ, КАТОДНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ, МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ПОТЕНЦІОМЕТРІЯ, ТРУБНА СТАЛЬ Х70